Tidtabeller Pörtö
Tidtabeller Sibbo

Pörtö Line - förbinder skärgården

Pörtö Line erbjuder professionell förbindelsefärjetrafik i Borgå och Sibbo skärgård. Vi betjänar året runt med våra åtta effektiva fartyg. Välkommen!

Pörtö Line      Pörtö 1, 01180 Kalkstrand