Söderskär

Pörtö Line har utvidgat sitt trafiknätverk till att omfatta även Söderskär. Under sommaren 2017 kommer reguljärtrafik att ordnas från Solviken (Nordsjö) i Helsingfors och Kalkstrand i Sibbo till Söderskär och tillbaka. 

Charterkryssningar och grupper kan bokas separat.

 

HELSINGFORS - NORDSJÖ - SÖDERSKÄR 

m/s Söderskär

Tidtabell 1.5-30.9.2018  (Ladda tidtabell .pdf)

Pris:

Från Salutorget 60 €/vuxen, 30€/bern 6-12 år, barn 0-5 år gratis

Från Nordsjö 58€/vuxen, 29€/barn 6-12 år, barn 0-5 år gratis

 

KALKSTRAND - SÖDERSKÄR 

m/s Matilda

Tidtabell 1.5-30.9.2018 (Ladda tidtabell .pdf)

Pris: 40 euro vuxen, 20 euro barn 6-12 år

 
 
Charterkryssningar, förfrågningar och bokningar: soderskar@eurowork.info