Pörtö Line trafikinformation

Större lastpartier förutom normalt handbagage bör bokas på förhand. All transport av farlig last bör förhandsanmälas och kommas överens med befälhavaren.

16.01.2024

Pörtö trafiken: Vi kör fr.o.m onsdag 17.1 med följande tidtabell; Pörtö  08:00 (söndag 10:00) och 14:00.  Kalkstrand avgång 09:15 (söndag 11:15) och 15:15. Platsantalet kan vara begränsat . Information/bokningar på numret 050 322 1611